Kalite Politikamız

» Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000)  standartlarının uygulanmasını sağlamak,
» Toplam Kalite Sistemini benimseyerek, bu yönde çalışmalarını yürüterek tüm faaliyetlerini bu sistem çerçevesinde yürütmek,
» Sürekli iyileştirmeler yaparak, günümüz şartlarında üretim verimliliğini sürdürülebilirliğini sağlamak,
» Ülkemiz enerji kaynaklarını en verimli ve en etkin şekilde kullanmak üzere elektrik üretim santralleri kurmak,
» Çevreye, iş ortamına, personele ve paydaşlara zarar verebilecek tüm riskleri minimuma indirmek; bu esnada çevre, İş sağlığı ve güvenliği bütünlüğünü bozmadan görev olarak benimsenmek,
» Bu esnada tüm yasal düzenlemelere uymak,
» Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak,
» Eğitim, bilgilendirme ve sürekli iletişim ile çalışanlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek,
» Entegre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla metodlar geliştirerek uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.
» Müşteri ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için; hammaddeden başlayarak, proses aşamalarında ve nihai üründe sağlık kurallarına, ilgili yasa ve tüzüklere uymak. 
» Gıda güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrolü sağlamak. 
» Eğitimli personel ile takım çalışması uygulamak.
» Sektördeki yenilikleri takip ederek sürekli gelişim bilincini uygulamak.

Sandviç ve Hamburger Çeşit Grubu
Sandviç ve Hamburger Çeşit Grubu
Çeşit Ekmek Grubu
Çeşit Ekmek Grubu
Market Çeşit Ekmek Grubu
Market Çeşit Ekmek Grubu
Roll ve Küçük Ekmek Grubu
Roll ve Küçük Ekmek Grubu
Tost Grubu
Tost Grubu