skip to Main Content
 • Müşteriye zamanında, kaliteli ve uygun fiyatla ürün sunarak, yurt içi ve yurt dışı Pazar payını arttırmak.
 • Sonuç odaklı, müşteri odaklı, değişime gelişime açık yenilikçi kadromuzla Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak,
 • Kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek
 • Tüm süreçlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Tedarik zincirinin her aşamasında; insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak Teknolojik gelişimleri takip etmek ve uygulamak
 • Rekabetçi büyüme politikamızla şirketin itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek
 • Faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürmek
 • Tedarikçilerimizi, sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek
 • Üretimin her aşamasında ileri teknolojiyi kullanma çabası içinde olmak,
 • Yönetimde ve üretimde “Önce Kalite” ilkesini takip etmek,
 • Kalite anlayışını geliştirmek için çalışanlarımızın eğitimlerine önem vermek.

Kalite Belgelerimiz